Memorialul Sighet primește Marca Patrimoniului European (European Heritage Label)!

Sfârşitul anului 2017 marchează, în preajma lansării oficiale a programului Anul European al Patrimoniului Cultural 2018, şi completarea Listei Mărcii Patrimoniului European (European Heritage Label List) cu noi situri care celebrează şi simbolizează idealurile, valorile, istoria şi integrarea la nivel european.

Printre cele nouă situri selectate de juriul de experţi independenţi în cadrul sesiunii de selecție din anul 2017, dintr-un total de 25 de propuneri din partea a 19 state membre, se numără și Memorialul Sighet (jud. Maramureş), una din cele două propuneri ale țării noastre. Celelalte situri selectate sunt: Siturile patrimoniului muzical al oraşului Lepizig (Germania); Sinagoga din strada Dohány (Ungaria); Fortul Cadine (Italia); Biserica de la Javorca (Slovenia); Fostul lagăr de concentrare de la Natzweiler şi lagărele sale anexate (Franţa şi Germania; Bois du Cazier (Belgia); Satul Schengen (Luxemburg) şi Tratatul de la Maastricht (Ţările de Jos).

Memorialul Sighet (jud. Maramureş) este primul sit din ţara noastră care intră în reţeaua de situri reprezentative pentru istoria Europei în cadrul actualului program al Mărcii, derulat sub egida Uniunii Europene începând cu anul 2011.

Raportul Juriului de experţi independenţi, care conţine şi evaluarea tuturor siturilor care au intrat în competiţia de anul acesta, a fost publicat la adresa de web:

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/european-heritage-label-sites-2017-announced_en

Comisia Europeană va desemna în mod oficial siturile în luna februarie 2018, iar o ceremonie de decernare a premiilor va avea loc în luna martie 2018, în Bulgaria.

Odată cu rezultatul selecţiei din acest an, un număr total de 38 de situri din 18 state membre deţin în prezent Marca Patrimoniului European.

Reamintim faptul că procedura de selecţie pentru Marca Patrimoniului European constă în două etape:

Preselecţie la nivelul statului membru participant, în urma căreia pot fi preselectate maximum două situri;

Selecţie finală la nivelul Comisiei Europene, în urma căreia maximum un sit din fiecare stat membru poate primi Marca, dacă toate criteriile sunt îndeplinite.

În accepţiunea acestui program cultural, "situri" înseamnă monumente, situri naturale, subacvatice, arheologice, industriale sau urbane, peisaje culturale, locuri comemorative, bunuri şi obiecte culturale şi patrimoniu imaterial asociate unui loc, inclusiv patrimoniu contemporan.

Comentarii