Retail Park Baia Mare - un nou centru comercial in Maramures?

Retail Park Baia Mare - un nou centru comercial in Maramures?

Pe o suprafata de 7 hectare, in orasul Baia Mare s-au inceput demersurile pentru un nou centru comercial. (de aprox 4 ori mai mare decat Gold Plaza aka Vivo Mall Baia Mare)


PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA consultarea documentaţiei şi formularea observațiilor (în scris) în perioada 29.12.2017 - 25.01.2018, asupra documentelor disponibile la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BAIA MARE, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, jud.Maramureş, camera 26, în zilele de luni între orele 13:00-15:00, miercuri între orele 8:00-12:00, joi între orele 13:00-15:00.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în scris la adresa celor interesaţi până la data de 31.01.2018.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Şef Serviciu Dezvoltare Urbană din cadrul Direcției Urbanism, Baia Mare, str.Gheorghe Şincai, nr.37, telefon 0262 211001/182.

Detalii suplimentare gasiti in anuntul facut pe site-ul primariei Municipiului Baia Mare

Planul Urbanistic Zonal “Construire Retail Park Baia Mare, realizare parcări, amenajarea incintei cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, împrejmuirea terenului, amplasare semnale publicitare, amplasare post trafo, branșare la utilități, organizare de șantier, amenajare accese, operațiuni cadastrale, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, Bld. București nr. 51-53 și str. Mărgeanului nr. 8.  Teritoriul care urmează să fie reglementat prin P.U.Z, este delimitat de următoarele vecinătăți la nord de Bld. București, la sud  este delimitat de str. Mărgeanului, la vest - proprietate privată S.C. Chimprod S.R.L. și alte proprietăți private, la est -Autoritatea Rutieră Română Maramureș, în suprafață de 70.002,00 mp.
Funcțiuni propuse: Pentru zona reglementată se propun 2 UTR-uri, după cum urmează: 
UTR 1 - Subzonă pentru servicii de tip retail park, în care vor fi admise următoarele utilizări: retail park-centru comercial, hypermarket, magazine, servicii financiar-bancare și de asigurări, restaurante, parcaje la sol și multietajate, loisir și sport, etc.
UTR 2 -  Subzona unităților industriale și de servicii, în care vor fi admise următoarele utilizări compatibile cu caracteristicile de funcționare pentru diferite tipuri de unități, activități industriale productive și de servicii, IMM cu profil nepoluant desfăsurate în construcții industriale mari și mijlocii, distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse, cercetarea industrială care necesită suprafețe mari de teren. 
Indicatori urbanistici propuşi:
• UTR  1  - Subzonă pentru servicii de tip retail park
• POT maxim = 65%
• CUT maxim = 1,2
• RH maxim = P+Mezanin, H maxim pentru retail park și clădiri funcțiuni conexe = 12 m, excepție făcând semnalele publicitare care pot ajunge la înălțimi maxime de 30 m.
• UTR 2 - Subzona unităților industriale și de servicii
• POT maxim = 50%
• CUT maxim = 12mc/mp teren
• RH maxim = 12 m 

Comentarii